January 15, 2024 admin

Mengenal Sejarah Kerajaan Tertua Indonesia

Mengenal Sejarah Kerajaan Tertua yang ada di indonesia. Seperti yang dibahas pada artikel sebelumnya, indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang. Termasuk juga perihal kerajaan – kerajaan besar yang sudah menduduki negara indonesia pada masa lalu.

Mengenal Sejarah Kerajaan Tertua Kerajaan Kandis (Sebelum Masehi)

Kerajaan yang satu ini telah ada sejak sebelum Masehi, sebelum Moloyou atau Dharmasraya. Di dalam Kerajaan Kandis, terdapat dua tokoh yang dianggap paling eksis, yaitu Patih dan Tumenggung. Nenek moyang Lubuk Jambi diyakini berasal dari keturunan Waliyullah Raya Iskandar Zulkarnain yang bernama asli Maharaja Aris, Maharaja Depang, dan Maharaja Diraja.

Ketiganya berpencar dan mencari tempat tinggal baru. Maharaja Arid pergi ke Banda Ruhum, Maharaja Depang pergi ke Bandar Cina, dan Maharaja Diraja pergi ke Pulau Emas atau Sumatera. Ketika berlabuh di Pulau Emas, Maharaja Diraja dan rombongannya mendirikan kerajaan yang dinamakan Kerajaan Kandis, yang berlokasi di Bukit Bakar atau Bukit Bakau. Daerah ini dikenal sebagai daerah yang subur dan hijau, serta dikelilingi oleh sungai yang jernih.

Kerajaan Salakanagara (130-326 M)

Kerajaan Salakanagara adalah kerajaan pertama yang didirikan di Jawa Barat menurut catatan sejarah yang ada. Bahkan, berdasarkan Naskah Wangsakerta Pustaka Rajyarajya i Bhumi Nusantara, Salakanagara merupakan kerajaan paling awal yang ada di Nusantara.

Banyak ahli dan sejarawan yang mengakui hal itu, seperti Husein Djajadiningrat, Tb. H Achmad, Hasan Mu’arif, dan Halwany Michrob dalam penelitian mereka. Mereka sama-sama menyusun temuan dalam tulisan, ulasan, dan buku.

Untuk pendirinya, dikatakan bahwa Dewawarman adalah seorang duta keliling, pedagang, dan perantau dari Pallawa, Bharata, atau India yang menetap karena menikah dengan putri penghulu setempat.

Kerajaan Kutai

Kerajaan Kutai merupakan salah satu kerajaan yang tertua di Indonesia. Didirikan sejak abad ke-5 Masehi, Kutai terletak di tepi sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Berdasarkan peninggalan sejarahnya, terdapat tujuh batu bertulis atau Yupa.

Batu tulis tersebut ditulis dalam huruf Sanskerta dan Pallawa. Berdasarkan kehidupan sosialnya, Kerajaan Kutai dicirikan dengan adanya perpecahan masyarakatnya, yaitu Brahmana dan Ksatria.

Masyarakat Kerajaan Kutai dipengaruhi oleh Agama Hindu, yang dibuktikan oleh Raja Mulawarman dan para Brahmana yang membangun tempat pemujaan untuk menghormati dewa-dewa dalam Agama Hindu.

BACA SELANJUTNYA >>>

Share: